Aziz Kemal Burkay...

Önsöz

Bu kitapları yazanın kim olduğu hiç önemli değildir. Önemli olan; fikirleri, içeriğindeki bilgeliği, değerleri anlamak ve bu doğrultuda yaşamak ve yaşatmaktır erdem olan.

Son Söz !

TARİHLER ŞAHİT OLSUN DİYE ŞU KISACIK İFADELERİMİ YAZMAK ZORUNDAYIM:

Bu insanlık tarihine şahitlik edecek keşfi ben yapmadım…


AKIL, İNSAN, BİLİM
QUR’AN, İNCİL ve TEVRAT
EMEVİ-ABBASÎ İMALATI RİVAYETMATİK MASALLARLA
GENETİĞİ TAHRİP EDİLMİŞ DİN…

Yüksek sesle derim mi; insanlar, devletler, hükûmetler, milletler, yaşayan ve yaşayacak olan her fert kayıtsız-şartsız bilmelidir; Bilimin, teknolojinin ve üretimin akılcı metotlarla kölesi olunduğu zaman insan onur ve vakarına yaraşır şekilde yaşamaya hak kazanılır… Aksi halde başkaları tarafından yönetilir, yönlendirilir, kullanılır ve hatta eritilerek yok edilirler…


Tarihler bunun sayısız örnek ve kanıtlarıyla doludur… Ödevim gerçeklerin gerçeğini üç boyutlu açıklamaktır. Dileyen okur, öğrenir, öğrendiğini yaşar ve yaşatırsa ancak O muhteşem hedefe yönelir… aksi halde!!!...


Bu kitapları yazanın kim olduğu hiç önemli değildir. Önemli olan; tespitleri, fikirleri, içeriğindeki bilgeliğin değerlerini anlamak ve bu doğrultuda yaşamak ve yaşatmaktır erdem olan. Bu Kitapların saf bilimsel içerikleri rivayetmatik hadisler veya masallar veya birlerinin arzularıyla kaşarlanmış pembe masallara dayanmaz. Dayanağı sadece Akıl, Qur’an, İncil, Tevrat ve Bilimdir. Hiç bir ücret almadan, insanlığa hizmet etmek için yazılmıştır.


Nasıl ki iyi havlamakla iyi bir köpek olunamaz ise, insan da güzel ve etkili bir biçimde konuşmakla, yakasına filan-fulen akademik etiketler takarak, sırtında karanlık cüppelerle, kafasında sarıklarla bilge de olamaz…


Boşluklar içinde olan insanların zaaflarından yararlanmayı iyi bilen karanlık cüppeliler, bir takım âlimi ulema etiketleriyle asırlardır insanları karanlıklarda tutmayı başarmışlardır.


Boşluklar içindeki insanlar bu yaratıklara soramamış ’hangi denklemin altında imzan var, hangi projeyi hayata geçirdin, hangi ilacı icat ettin, hangi başarınla insanlığa ne verebildin, Yüce ALLAHIN böyle bir ofisimi var ki sen dostuyum diyorsun, belgeni göster, hastalandığın zaman neden cehenneme bilet verdiğin gavurlarin icadı olan ilaçlara sarılırsın…’ diyememiş, sorgulamamış…


Çünkü beyinleri uyuşturarak boşlukları doldurmayı bilen karanlık cüppeliler, EPİFİZ bezini körelterek esir etmeyi başaranlar işlerini iyi yapmışlar, günümüzde de yapmaktalar…


Bu nedenlerle gördüm ki; Fiziki ölümden sonra artık ölümün olmadığı/olamayacağı sonsuz yaşamın, hayatın İNANCINI, SAYGISINI VE KORKUSUNU AKILCI VE BİLİMSEL metotlarla kendine önder yapan akıllı azınlıkların İNSAN İNSANI olduğunu, arkasına alanların da sadece nefes alan cesetler olduğunu gördüm…


Çok iyi biliyorum, ancak yine de yazıyorum, yazmak zorundayım; Asırlardır Müslümanları uyutan, ithal edilmiş, Yüce ALLAH’IN QUR’AN’I ile herhangi bir ilgisi-alakası olmayan, insan icadı uydurma masallarla adına da ‘DİN’ dedikleri zehirle beyinleri yıkayan, epifiz bezini körelten LOBİLER, yabancıların hizmetkârlığını severek ve içtenlikle yapan içerideki yerli LOBİLER de bu kitaplardaki kanıtlardan rahatsız olacak ve hoşlanmayacaklar…


Umarım, onlar da bu mütevazı kitaplarımızdan nimetlenir doğru olanı idrak edip gerçeğe yönelirler…


Önsöz'ün Devamı İçin Tıklayınız...


SEÇME AYETLER